Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Radionica „Analiza podataka na pilot lokaciji“

Danas 06.07.2020. godine, održana je jednodnevna online radionica u okviru komponente 3: Podrška u održavanju Registra Cijena nekretnina i jačanje institucionalne suradnje s poreznim upravama.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1678   07.07.2020

Obuka za rad u aplikaciji Adresnog registra – Grad Zenica i Općina Orašje

Podrška jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1676   10.06.2020

Trenutni status uspostave Adresnog registra u Federaciji Bosne i Hercegovine

Status i rezultati do sredine maja 2020. godine

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1675   18.05.2020

Radionica „Priprema za pilot projekt“

Danas 15.05.2020. godine, održana je jednodnevna online radionica u okviru komponente 3: Podrška u održavanju Registra Cijena nekretnina i jačanje institucionalne suradnje s poreznim upravama.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1674   15.05.2020

Nastavak aktivnosti usmjerenih na osiguranje održivosti postignutih rezultata CILAP projekta

Nakon što je Vlade oba entiteta BiH donijele odluku o stavljanju van snage mjera poduzetih zbog situacije izazvane pandemijom Corona virusa (COVID-19) projektni tim CILAP projekta je započeo sa radnim vremenom u prostorijama entitetskih uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, te nastavile rad u punom kapacitetu.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1672   12.05.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...