Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Uspostavljen Adresni registar opštine Prnjavor

Svečana prezentacija sistema Adresnog Registra (AR)

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1614   19.06.2019

Radni sastanak sa predstavnicima Osnovnog suda Banja Luka

Mogućnosti za elektronsku razmjenu podataka

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1615   18.06.2019

Sastanak direktora RUGIPP-a i uprave za nekretnine Crne Gore

Jačanje saradnje

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1612   12.06.2019

Održan 14. Simpozij vezan za masovnu procjene vrijednosti imovine

Inovacije i izazovi u poreznoj politici i procjeni imovine

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1613   12.06.2019

Okrugli sto na temu ”Ravnopravnost spolova u uknjižbi bračne stečevine i sticanja prava vlasništva nasljeđem”

Jačanje pitanja ravnopravnosti spolova u sektoru zemljišne administracije

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1611   11.06.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...