Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


O projektu (2016-2019)

Projekat "Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini" - CILAP, je dugoročni projekat čiji je cilj izgradnja kapaciteta i prenos znanja a sve u cilju povećanja efikasnosti i pouzdanosti procesa zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini (BiH).

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1308   08.04.2016

Komponenta 1: Podrška jačanju institucija zemljišne administracije, razvoj ljudskih resursa, relevantnog pravnog okvira i upravljanje projektom

Komponenta 1 ima snažan fokus na razvoj institucija rješavanjem dugoročnih izazova održivosti i upravljanja zemljišnom administracijom i naglašavajući finansijsku održivost, kvalitet servisa i orijentaciju ka korisnicima. Komponenta uključuje neophodno upravljanje projektom.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1309   08.04.2016

Komponenta 3: Podrška uspostavi Registra Cijena

Velika prilika za GU u oba entiteta je pružiti relevantne informacije tržišnim akterima na tržištu nekretnina.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1311   08.04.2016

Inter-disciplinarna pitanja

Inter-disciplinarna pitanja: rodna ravnopravnost, utjecaj na životnu sredinu, antikorupcijske mjere, pristup zasnovan na ljudskim pravima, perspektiva siromaštva

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1319   08.04.2016

Komponenta 3 – Razvoj zakonskog okvira Okrugli stolovi na temu ”Zakon o stvarnim pravimaimplementacija u praksi” Sarajevo, juni 2015

Verzija 1.0

Datoteke  WebFilesDownload.aspx?fileID=179   24.07.2015

1 2 3