Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Stručna studijska posjeta Geodetskoj upravi Republike Slovenije

Studijska posjeta Geodetskoj upravi Republike Slovenije je organizirana u okviru CILAP projekta kroz aktivnosti 3. komponente „Podrška uspostavi registra cijena nekretnina“ u periodu od 03. do 05.12.2019. godine

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1647   05.12.2019

Razvoj ljudskih resursa

Sinergija CILAP i norveškog donatorskog projekta

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1602   04.04.2019

Održana radionica na temu “poboljšanje interne komunikacije i prezentiranje projektnih rezultata”

U okviru CILAP projekta u periodu od 30. do 31.10.2018. godine održana je radionica u Mostaru.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1565   01.11.2018

Održan Seminar o konflikt menadžmentu

U okviru CILAP Projekta izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini, u periodu od 27-28.09.2017. godine održan je seminar u Hutovom blatu.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1444   02.10.2017

Ženska mreža

Osnovana je „Ženska mreža zaposlenica/uposlenica u RGU/FGU“

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1419   22.06.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9