Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Izrada obrazaca i definisanje potrebnih atributa za terenski popis nepokretnosti

Nastavak rada na implementaciji Pilot projekta Masovne procjene

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1660   22.01.2020

Sastanak radne grupe za implemetaciju pilot projekta „Masovna procjena vrijednosti nepokretnosti“ Republike Srpske

Međuinstitucionalna saradnja

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1649   12.12.2019

Sastanak i obuka sa predstavnicima poreznih ispostava Kantona Sarajevo

Preuzimanje podataka Registra cijena nekrenina u u interni sustav poslovanja Porezne uprave Federacije BiH

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1637   07.11.2019

Radna posjeta Područnoj jedinici Banja Luka

U organizaciji CILAP projekta, u Banja Luci je 16. marta 2018. godine održan sastanak kome su prisustvovali direktorica Cilap projekta gđa. Anđa Zimić, šef područne jedinice Banja Luka gdin. Miloš Aćić i koordinator CILAP projekta ispred RUGIPP-a gdin. Stojan Jungić.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1509   16.03.2018

Studijska posjeta institucijama Švedske zemljišne administracije

Upoznavanje sa sistemom zemljišne administracije u Švedskoj, sa posebnim osvrtom na saradnju Švedske geodetske uprave i Porezne uprave u kreiranju sustava procijene vrijednosti nekretnina.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1492   26.01.2018

1 2 3 4 5 6 7