Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Ravnopravnost žena i muškaraca u ostvarivanju imovinskih prava

Okrugli sto u Kozarskoj Dubici

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1779   19.05.2022

Početak rada na pripremi završnog seminara

Predstavljanje doprinosa CILAP projekta unapređenju zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1775   13.04.2022

UN Agenda 2030 – Ciljevi održivog razvoja

Doprinos geodetskih uprava u BH ostvarenju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1771   25.03.2022

Rad na zakonskoj regulativi u vezi Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj

Sastanak sa komisijom za rad na zakonskoj regulativi i zainteresovanim stranama

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1767   11.03.2022

Predstavljanje rezultata pilot projekata i upoznavanje sa modelom za procjenu vrijednosti kuća

Nastavak aktivnosti na analizi i obradi podataka pilot projekata

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1768   11.03.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...