Latinica | English

Komponenta 4: Razvoj geodetske infrastrukture i metoda

CILAP | 1.9.2013.

Moderan geodetski sistem stalno operativnih referentnih stanica (CORS) je uspostavljen u FBiH i RS 2011 i 2012 godine uz pomoć finansiranja od strane EU.

Tokom tog perioda ukupno 34 permanentne stanice su uspostavljene u skladu sa EUPOS standardima u okviru dve mreže SRPOS u RS i FBiHPOS u BiH. Neke stanice su zajedničke za oba sistema. Kontrolni centri su formirani u Banja Luci za RS i u Sarajevu za FBiH.

Aktivnosti će uključiti podršku za definisanje, uspostavljanje i održavanje pouzdanih geodetskih i gravimetrijskihe referentnih mreža, visoko preciznog nivelmana, unapređenje referentnih sistema i vezu sa evropskim geodetskim referentnim sistemom ETRS89, kao i određivanje geoida za celu teritoriju BiH. Ove aktivnosti će obezbediti visok nivo preciznosti u pozicioniranju i izvođenju geodetskih dinamičkih merenja. Rekognosciranje nulte tačke i apsolutna gravimetrijska merenja i računanja za 4 tačke će biti urađena, praćena relativnim gravimetrijskim merenjima i računanjima za 65 tačaka u RS i otprilike istog broja tačaka u FBiH kao preduslova za određivanje geoida.

Ova mjerenja takođe doprinose istraživanjima u vezi sa klimatskim promenama, prirodnim katastrofama i drugim dešavanjima koja imaju uticaj na društvo. Druge aktivnosti će uključiti obuku za izradu digitalnih modela terena zasnovanih na lidar premeru, i implementaciju kartografskih standarda.

Tokom pripreme projekta primećeno je da švedska mreža permanentnih stanica (SWEPOS) i obe aktivne geodetske referentne osnove u BiH (SRPOS i FBiHPOS) imaju značajan broj sličnosti sa razvojne, konceptualne i tehničke tačke gledišta. Neki servisi, već razvijeni u SWEPOS mreži, mogli bi biti implementirani u BiH mreže. Iskustva stečena tokom stalnog rada SWEPOS mreže mogu biti izuzetno značajna za zaposlene u kontrolnim centrima. Komunikacija i saradnja sa Lantmäteriet može omogućiti brže i efikasnije povezivanje BiH permanentnih mreža sa EUREF permanentnom mrežom (EPN). Zajedno sa vezom sa EPN potrebno je uvođenje novog referentnog sistema (ETRS89).

Radi dostizanja ovog cilja, neophodno je izvršiti pripremne aktivnosti i definisati smernice, uz pomoć i saradnju sa Lantmäteriet. Razvoj geodetskog referentnog mrežnog okvira i novog referentnog sistema su preduslovi za SDI razvoj u BiH u skladu sa EU direktivom INSPIRE.

Očekivani dugoročni rezultat

Obezbediti sektor zemljišne administracije i kartiranja sa pouzdanim i tačnim podacima za premer i druge aplikacije kroz dodatne i napredne usluge u SRPOS i FBiHPOS mreži povezanoj sa EPN mrežom.

Aktivnosti

 • Unapređenje komunikacije između permanentnih stanica i kontrolnih centara 
  Kratkoročna  Ravnomerno raspoređeno tokom 2 i 3 godine projekta;
 • Obuka za korišćenje novih tehnologija premera Kratkoročna 
  Ravnomerno raspoređeno tokom 2 i 3 godine projekta;
 • Obuka osoblje radi obezbeđivanja pune operativnosti kontrolnih centara
  Kratkoročna  Ravnomerno raspoređeno tokom 2 i 3 godine projekta;
 • Određivanje nulte tačke i apsolutna gravimetrija, merenje i računanje
  Tehnički savetnik i kratkoročna Tokom 1 godine projekta;
 • Relativna gravimetrija, merenje i računanje
  Tehnički savetnik i kratkoročna Tokom 2 godine projekta;
 • Povezivanje SRPOS i FBiHPOS mreže sa EUREF mrežom permanentnih stanica (EPN) i novim Evropskim terestričkim referentnim sistemom 1989 – ETRS89 
  Kratkoročna  Ravnomerno raspoređeno između 3 i 5 godine projekta;
 • Određivanje goida za BiH  Kratkoročna 
  Ravnomerno raspoređeno između 3 i 5 godine projekta;
 • Obuka u Švedskoj i drugim zemljama
  Trening uz rad  Ravnomerno raspoređeno između 2 i 6 godine projekta;

Izlazni rezultati

 • Razmena iskustva između SRPOS, FBiHPOS i SWEPOS mreže,
 • Unapređenje komunikacije između permanentnih stanica i kontrolnih centara,
 • Obuka osoblje radi obezbeđivanja pune operativnosti kontrolnih centara, prepoznavanje osnovnih mrežnih problema, razumevanje razloga za njihov nastanak i traženje rešenja,
 • Rekognosciranje, merenje i računanje, Apsolutna gravimetrija,
 • Rekognosciranje, merenje i računanje, Relativna gravimetrija,
 • Povezivanje SRPOS i FBiHPOS mreže sa EUREF permanentnom mrežom (EPN).
 • Uvođenje novih servisa, SRPOS i FBiHPOS,
 • Uvođenje novog referentnog sistema (Evropski terestrički referentni sistem 1989 – ETRS89),
 • Određivanje geoida za teritoriju Bosne i Hercegovine.

Kvalitativni rezultat

Precizniji, pouzdaniji i brži premer (uključujući visine) u realnom vremenu za katastarske, inženjerske i potrebe vezane za zaštitu životne sredine.

Indikatori

 • Uspostavljena veza sa EPN i ETRS89,
 • Razmena podataka sa GNSS mrežama u regionu,
 • Određen geoid za teritoriju BiH,
 • Povećan broj korisnika SRPOS i FBiHPOS,
 • Povećan prihod od SRPOS i FBiHPOS poslova i usluga.
Ključne reči: komponenta 4  

Kvalitativni rezultat
Precizniji, pouzdaniji i brži premer (uključujući visine) u realnom vremenu za katastarske, inženjerske i potrebe vezane za zaštitu životne sredine.