Latinica | English

 

 

Poslovni planovi

CILAP | 31.8.2015.

Radionica u okviru komponenti 1 i 2: Podrška razvoju poslovnih planova

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 15-16.09.2015.godine, na Vlašiću, održaće se radionica sa ciljem podrške geodetskim upravama u izradi strateških poslovnih planova. Izrada strateških poslovnih planova predstavlja pravnu obavezu geodetskih uprava u skladu sa Sporazumom o kreditu za realizaciju projekta Registracije nekretnina podržanom od strane Svetske banke.

Radionicu će voditi stručnjaci iz Lantmäteriet-a Gunnar Lysell i Johanna Fröjdenlund.

Tokom misije geodetske uprave će predstaviti prvi nacrt Strateških poslovnih planova. Stručnjaci iz Švedske koji poseduju veliko iskustvo u radu na poslovnim planovima kako u Lantmäteriet-u tako i u inostranstvu daće svoje analizu i predloge za poboljšanje predstavljenih nacrta. Rad će biti organizovan u formi zajedničke diskusije i razmene mišljenja kako bi strateški poslovni planov bili u potpunosti u skladu sa zahtevima i potrebama koji se postavljaju ispred geodetskih uprava u budućem radu.

Kao rezultat radionice očekuje se precizan dogovor o daljem radu na postojećim nacrtima poslovnih planova, načinima za njihovo unapređenje kao i o samoj dinamici rada i budućoj podršci od strane CILAP projekta.

Ključne reči: organizacija  upravljanje  poslovni plan  poslovni procesi  projekat