Latinica | English

 

 

Poslovni planovi

CILAP | 17.9.2015.

Radionica u okviru komponenti 1 i 2: Podrška razvoju poslovnih planova

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 15-16.09.2015.godine, na Vlašiću, održana je radionica sa ciljem podrške geodetskim upravama u izradi strateških poslovnih planova. Izrada strateških poslovnih planova predstavlja pravnu obavezu geodetskih uprava u skladu sa Sporazumom o kreditu za realizaciju projekta Registracije nekretnina podržanom od strane Svetske banke.

Radionicu su vodili stručnjaci iz Lantmäteriet-a Gunnar Lysell i Johanna Fröjdenlund.

Tokom misije geodetske uprave su predstavile prvi nacrt Strateških poslovnih planova. Stručnjaci iz Švedske koji poseduju veliko iskustvo u radu na poslovnim planovima kako u Lantmäteriet-u tako i u inostranstvu dali su svoju analizu i predloge za poboljšanje predstavljenih nacrta. Rad je bio organizovan u formi zajedničke diskusije i razmene mišljenja kako bi strateški poslovni planovi bili u potpunosti u skladu sa zahtevima i potrebama koji se postavljaju ispred geodetskih uprava u budućem radu.

CILAP projekat će u skladu sa zahtevima uprava tokom 2016 godine nastaviti sa pružanjem stručne podrške u postupku razvoja finalnih strateških poslovnih planova.

Ključne reči: komponenta 1  komponenta 2  poslovni plan  poslovni procesi  

Galerija fotografija