Latinica | English

Komponenta 5: Podrška razvoju IKT-a i Geoinformacionog sistema

CILAP | 8.4.2016.

U modernom svijetu koji se konstantno mijenja, razvoj IKT i praćenje novih tehnologija, usluga i trendova je nužno.

Potrebe klijenata su novi pokretač svih institucija i mogu se ispuniti samo uz učinkovitu diseminaciju pouzdanih podataka putem novih naprednih web usluga. Temelj za rad na razvoju web usluga je dobar IKT infrastruktura i organizacija podataka unutar GU. Ostala važna pitanja su održavanje baze i sigurnost podataka.

Implementacija novih i usvojenih IKT strategija će biti jedan od prioriteta u budućnosti. Projekt će nadzirati i zalagati se za razvoj novih aplikacija u skladu sa strategijama te pokušati omogućiti usklađivanje postojećih aplikacija sa predstojećim poboljšanjima. Naglasak će i dalje biti na razvoj Intranet-a za potrebe rukovođenja, nadzora i podrške poslovnim i svakodnevnim aktivnostima zaposlenika. Poslovni procesi i procedure, informacije, zakonski okvir, priručnici, pristup raznim bazama podataka bit će organiziran i opisan kroz Intranet kako bi se olakšalo i ubrzalo upravljanje i rad zaposlenika.

Radne grupe i Lantmäteriet stručnjak će i dalje pratiti definiran plan za poboljšanje IKT u sa perspektive kratkog roka (1-6 mjeseci), srednjoročnog (6-18 mjesec) i dugoročnog (18 do 36 mjeseci). Između ostalog, te aktivnosti za FGU uključuju: nadgledanje mreže, virtualizaciju servera, analiza postojećih aplikacija u odnosu na SOA (Service Oriented Architecture), odvojena okruženja za razvoj, testiranje i produkciju, strategiju održavanja i model za IT, implementaciju WMS, WFS usluge, zaštitu informacija itd. Za RGU neke od aktivnosti su: uvođenje aktivnog direktorija, implementaciju novog hardvera i softvera za Intranet, implementaciju VPN ili izravne veze s regionalnim uredima, strategiju održavanja i model za IT, implementacija korisničke službe.

Članovi IKT radne grupe, i su duboko uključeni u sve projektne aktivnosti vezanih za razvoj tehničke dokumentacije za razvoj različitih aplikacija (AR, DA I RC). Kasnije će blisko pratiti razvoj, testiranje aplikacija i sudjelovat će u održavanju. Kako bi mogli izvršavati ove i druge aktivnosti, CILAP će, kao projekt jačanja kapaciteta, organizirati treninge za kadar GU na licu mjesta, također i u Švedskoj s ciljem da se osigura održivost i učinkovitost IKT sustava.

Sljedeća aktivnost će biti u obliku savjeta o tehničkim specifikacijama u vezi s nabavkama od strane Svjetske banke i drugih donatora kako bi se osigurala najbolja upotreba kupljene IT opreme i usluga.

Radna grupa će uključivati rukovodioce i članove komponenti iz obe GU.

Očekivani rezultat Komponente i izlazni rezultati

Očekivani dugoročni utjecaj ove komponente je “Pristup uslugama GU putem Intranet / Internet, aplikacija i drugih zahtjeva koje je moguće pratiti po broju predmeta u cilju transparentnijih procedura registracije ”. Kako bi se to postiglo, određeni su izlazni rezultati i krajnji rezultat komponente:

Direktni rezultat komponente:

Efikasnija organizacija zahvaljujući unapređenoj internoj i eksternoj komunikaciji, sigurnije i ažurne informacije koje su dostupne javnosti putem e-servisa.

Očekivani izlazni rezultati:

  • Razvijena interna komunikacija krot Intranet / Ekstranet,
  • IT podržava efikasnu implementaciju poslovnih planova obe uprave
  • Poboljšana E-komunikacija i e-servisi
Ključne reči: komponenta 5  informacione tehnologije  komunikacione tehnologije  geoinformacioni sistemi  

Direktni rezultat komponente

Efikasnija organizacija zahvaljujući unapređenoj internoj i eksternoj komunikaciji, sigurnije i ažurne informacije koje su dostupne javnosti putem e-servisa.