Latinica | English

 

 

Radna posjeta Područnoj jedinici Banja Luka

CILAP | 16.3.2018.

U organizaciji CILAP projekta, u Banja Luci je 16. marta 2018. godine održan sastanak kome su prisustvovali direktorica Cilap projekta gđa. Anđa Zimić, šef područne jedinice Banja Luka gdin. Miloš Aćić i koordinator CILAP projekta ispred RUGIPP-a gdin. Stojan Jungić.

Tema sastanka bila je razmatranje trenutnog statusa implementacije Digitalnog Arhiva (DA) i Registra cijena nepokretnosti (RCN) koji se za Centar Banja Luka vodi u ovoj područnoj jedinici, te sinhronizacija procesa radi veće učinkovitosti i usavršavanja procesa rada oba sistema.

Tokom sastanka gđa. Anđa Zimić predstavila je prednost ovih registara kako za javne organe vlasti tako i za građane i druge zainteresovane strane u Republici Srpskoj.

U Registar cijena nepokretnosti su uključene sve područne jedinice i kancelarije Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIPP), a od 29. novembra 2017. godine na sajtu RUGIPP-a i CILAP projekta široj  javnosti su dostupni podaci  Registra cijena nepokretnosti. Centar Banja Luka broji 23 područne jedinice i učestvuje sa oko 50% u ukupnim kupoprodajama registrovanim na teritoriji Republike Srpske. Na sastanku su dogovorene naredne aktivnosti  koje se tiču obrade podataka, izlazaka na teren u cilju prikupljanja podataka, te pripremni radovi za anlizu tržišta nepokretnosti Republike Srpske.

Ključne reči: digitalni arhiv  registar cijena nekretnina  procena vrednosti nekretnina  

Galerija fotografija