Latinica | English

 

 

Unapređenje Intraneta RUGIPP

CILAP | 8.3.2019.

Organizacija, sadržaj i rokovi za početak implementacije

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 04-08.03.2019.godine u Banjaluci je održana radionica sa ciljem nastavka podrške uspostavi Intraneta u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIPP).

Radionicu je vodio stručnjak Predrag Živić.

U prvom delu radionice instalirana je unapređena verzija Intraneta i stvoreni su svi tehnički preduslovi za početak implementacije.

Dana 06.03.2019.godine održana je prezentacija postignutih dogovora i planova za direktoricu RUGIPP Bosiljku Predragović. Ovom prilikom direktorica je dala predloge za sadržaj Intraneta i dala punu podršku za dalji rad.

Nakon toga je nastavljen rad sa grupom za kreiranje sadržaja pri čemu je održana obuka za korišćenje i održavanje Intraneta. Vođena je diskusija o organizacionoj strukturi za upravljanje, te aplikacijama i funkcionalnostima koje treba da čine sadržaj Intraneta.

Dogovoreno je da se radovi na implementaciji ubrzaju uz učešće predstavnika svih Sektora čime bi se stvorili uslovi da se do kraja septembra 2019 pusti u rad intranet portal RUGIPP.

Ključne reči: intranet  informacione tehnologije  komunikacione tehnologije  komunikaciona strategija  

Galerija fotografija