Latinica | English

 

 

Posjeta predstavnika EBA grupe Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove

CILAP | 25.6.2019.

Sagledavanje rezultata i konteksta pomoći koja se osigurava od strane Kraljevine Švedske

U posjeti Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove su u periodu od 24.06. do 27.06. su boravili predstavnici i angažirani konsultanti Švedske stručne grupe za studije pomoći (eng. The Expert Group for Aid Studies – EBA/ ili šved. Expertgruppen för biståndsanalys) kako bi obavili razgovore i konsultacije sa uposlenicima Uprave koji su zaduženi za implementaciju donatorskih projekata koji se u Bosni i Hercegovini provede uz pomoć sredstava koja osigurava Kraljevina Švedska.  Konsultant je također posjetio Općinu Kiseljak kako bi vidio primjer donatorskih korisnika na nivou lokalne samouprave.

Stručna grupa za studije pomoći (EBA) je odbor Vlade Švedske sa mandatom da ocjenjuje i analizira međunarodnu razvojnu pomoć Švedske. EBA ima nadležnost da sprovede studije i organizuje seminare o pitanjima od značaja za Švedski sektor razvoja. Cilj obavljenih posjeta jeste sagledavanje rezultata i konteksta pomoći koja se osigurava od strane Kraljevine Švedske, a u cilju izrade nove strategije ulaganja na teritorij Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine.

Ključne reči: međunarodna saradnja  projekat  sida  

Galerija fotografija