Latinica | English

 

 

Rodna analiza BiH

CILAP | 27.6.2019.

Prepoznat doprinos CILAP projekta

Misija USAID-a u Bosni i Hercegovini (BiH) sprovodi rodnu analizu u sklopu donošenja nove petogodišnje Strategije razvojne saradnje sa BiH. Cilj analize je prepoznati prepreke ka rodnoj ravnopravnosti i jačanju uloge žena u društvu kako bi se iste na najbolji način tretirale kroz novu Strategiju, te integrirale u aktivnosti koje trebaju doprinijeti ostvarenju ciljeva Misije USAID-a u BiH. Analiza će aktualizirati i dopuniti nalaze rodne analize sprovedene 2016. godine.

Misija USAID je prepoznala rad i napore CILAP projekta u oblasti rodne ravnopravnosti, te je zamolila za radni sastanak između USAID Projekta podrške monitoringu i evaluaciji u BiH (MEASURE-BiH) i predstavnika CILAP projekta.

Sastanak je održan u sjedištu Republičke uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) u Banjaluci dana 27. juna 2019.godine pri čemu su predstavljena iskustva i rezultati CILAP projekta i RUGIPP u podršci jačanju rodne ravnopravnosti u zemljišnoj administraciji i vlasničkim pravima. 

Ključne reči: rodna ravnopravnost  zemljišna administracija  

Galerija fotografija