Latinica | English

 

 

Sastanak i obuka sa predstavnicima poreznih ispostava Kantona Sarajevo

CILAP | 7.11.2019.

Preuzimanje podataka Registra cijena nekrenina u u interni sustav poslovanja Porezne uprave Federacije BiH

Na sastanku Porezne uprave Federacije BiH sa predstavnicima kantonalnog poreznog ureda Sarajevo jedan od zaključaka je bio da se organizira edukacija za rad sa Registrom cijena nekretnina u svrhu ujednačavanja procedura i uključivanja novih korisnika. Tako je dana  07.11.2019. godine održana obuka vezana za unosa podataka u aplikaciju Registar cijena nekretnina i postupanje u poreznom internom sistemu - nPis. Završno zaključivanje poreznog predmeta o razrezu poreza vrše službenici Poreznih ispostava, a podaci iz Registra cijena nekretnina se preuzimaju u interni sustav poslovanja Porezne uprave Federacije BiH radi razreza poreza na promet nekretnina.

Pored obuke unosa podataka u obe aplikacije, predstavnicima poreznih ispostava Kantona Sarajevo  također su predstavljene koristi Registra cijena nekretnina, naglašavajući značaj baze podataka o ostvarenim prometima nekretnina, kako za Federaciju BiH, tako i za jedinice lokalne samouprave.

Na kraju su prikazani rezultati dosadašnje implementacije. Sistem je prihvaćen u svih 77 poreznih ispostava u Federaciji BiH, te je do sada registrirano 53 000 ugovora od kojih se 30 000 odnosi na kupoprodajne ugovore.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  zemljišna administracija  procena vrednosti nekretnina  

Galerija fotografija