Latinica | English

 

 

Izrada obrazaca i definisanje potrebnih atributa za terenski popis nepokretnosti

CILAP | 22.1.2020.

Nastavak rada na implementaciji Pilot projekta Masovne procjene

U sjedištu Republičke uprave za geodetske i imovinsko/pravne poslove (RUGIPP), 22.01.2020. god. održan je sastanak  radne grupe za implemetaciju pilot projekta „Masovna procjena vrijednosti nepokretnosti“ Republike Srpske. Sastanku su prisustvovali delegirani članovi ispred RUGIPP-A i Cilap Projekta.

Svrha sastanka bilo je utvrđivanje tačnog broja nepokretnosti koje se nalaze u obuhvatu koji će pokrivati Pilot projekat Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Banja Luci. Takođe, neophodno je bilo definisati atribute o nepokretnostima potrebne za izračun Masovne procjene.

Na sastanku je prikazana radna verzija obrasca sa potrebnim atributima za terenski popis. Dalje aktivnosti podrazumijevaju izradu projektnog zadatka za Masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti te usaglašavanje istog sa institucijama koje su poreg RUGIPP-a uključene u ovaj Pilot projekat, a to su Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Zavod za statistiku i Grad Banja Luka.

Sve aktivnosti vezane za Pilot Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti provode se kroz Izlaznu fazu CILAP projekta.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  procena vrednosti nekretnina  

Galerija fotografija