Latinica | English

 

 

Dodatna obuka za rad u aplikaciji Adresnog registra – općina Kakanj

CILAP | 29.7.2020.

Podrška jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Dana 28. jula 2020. godine, u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove u Sarajevu (FGU) održana je dodatna obuka za rad u aplikaciji Adresnog registra za korisnike iz općine Kakanj.

Obuka je imala za cilj dati podršku općini Kakanj na poslovima nastavka uspostave Adresnog registra, te dati osnovne smjernice za rad kroz aplikaciju i metode kako bi se u narednom periodu okončao postupak uspostave Adresnog registra.

Sljedeće aktivnosti općine Kakanj su analiza postojećeg stanja, analiza ulaznih podataka i nastavak unosa adresnih podataka u aplikaciju Adresnog registra.

FGU i CILAP stoje na raspolaganju općini Kakanj za svu potrebnu pomoć, kao i svim drugim jedinicama lokalne samouprave u FBiH.

Ključne reči: adresni registar  

Galerija fotografija