Latinica | English

 

 

Opština Laktaši – preuzete obaveze i buduća saradnja

CILAP | 10.9.2020.

Stanje izrade Adresnog Registra i Masovna procjena vijednosti nepokretnosti

Na inicijativu opštine Laktaši, dana 10.09.2020.godine, predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) i CILAP projekta održali su prezentacije vezane za stanje izrade  sistema Adresnog registra (AR) u opštini Laktaši i pilot projekat masovne procjene vrijednosti nepokretnosti.

Ovom prilikom predstavnici opštine, na čelu sa načelnikom opštine Rankom Karapetrovićem, su informisani o nezadovoljavajućim rezultatima na uspostavi AR usled dosadašnjeg nedovoljno ozbiljnog pristupa preuzetim obavezama, potrebama građana i opštinske administracije. 

Postignut je dogovor da opština u narednom periodu angažuje sve raspoložive resurse kako bi se završila izrada AR na teritoriji opštine Laktaši.

Tokom prezentacije pilot projekta masovne procjene vrijednosti nepokretnosti predstavljeni su ciljevi i obuhvat projekta, kao i koristi za građane i opštinsku administraciju, kao izvornom korisniku poreza na nepokretnosti.

Predstavnici opštine su izrazili svoju zainteresovanost za uključenje katastarske opštine Jakupovci u obuhvat pilot projekta pri čemu bi obezbjedili sve potrebne resurse za terensko prikupljanje podataka.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  zemljišna administracija  

Galerija fotografija