Latinica | English

 

 

Obuka za rad u Registru cijena nekretnina

CILAP | 5.2.2021.

Predstavljanje aplikacije članovima općinske komisije Stari Grad Sarajevo

Dana 05. februara 2021. godine, u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) u Sarajevu održana je obuka za rad u Registru cijena nekretnina za novoizabranu općinsku komisiju koja vrši procjenu vrijednosti nekretnina na području Općine Stari Grad Sarajevo.

Prisutni su upoznati sa aplikacijom Registar cijena nekretnina, procesom prikupljanja podataka i popunjavanjem zapisnika o izvršenoj procjeni vrijednosti nekretnina. Također, prisutnim je predstavljena aplikacija Registra cijena nekretnina i način unosa podataka. Nakon toga izvršena je obuka za unos podataka u aplikaciju Registar cijena nekretnina.

FGU i CILAP stoje na raspolaganju uposlenicima Općine Stari Grad Sarajevo za svu potrebnu podršku u realizaciji aktivnosti Registra cijena nekretnina, kao i svim drugim jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  

Galerija fotografija