Latinica | English

 

 

Sastanak sa predstavnicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine

CILAP | 3.2.2021.

Predstavljanje presjeka stanja vezanog za održavanje Registra cijena nekretnina i nastavak suradnje sa Poreznom upravom

U svrhu nastavka suradnje između Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i Porezne uprave Federacije BiH vezane za komponentu 3 CILAP projekta ”Podrška održavanja Registra cijena nekretnina i jačanje institucionalne suradnje sa poreznim upravama“, održan je online radni sastanak dana 03.02.2021. godine.

Predstavnicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine je predstavljen presjek stanja vezan za održavanje Registra cijena nekretnina te planirani naredni koraci. Na sastanku se razgovaralo o proširenju korisničkih uloga za Poreznu upravu i prilagođavanju Registra cijena nekretnina sustavu oporezivanja u Federaciji BiH. U svrhu toga, na sastanku su dogovorene aktivnosti koje podrazumijevaju jaču koordinaciju obe uprave kako bi proces održavanja Registra cijena nekretnina bio učinkovit.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  

Galerija fotografija