Latinica | English

 

 

Održivost u zemljišnoj administraciji

CILAP | 25.3.2021.

Radionica u okviru komponente 1: Podrška kontinuiranom organizacionom jačanju, institucionalizaciji i intenzivnoj saradnji sa zainteresovanim stranama u cilju obezbeđivanja održivosti programa nakon 2021

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta dana 25.03.20219.godine, održana je online radionica sa ciljem izgradnje kapaciteta Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (FGU) i Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIPP) u oblasti održivosti sistema zemljišne administracije.

Radionicu su vodili stručnjaci iz Lantmäteriet-a Patrik Blom i Mia Sjö, a prisustvovali su mu predstavnici menadžmenta FGU i RUGIPP, uključujući direktora FGU Željka Obradovića i pomoćnike direktora obe uprave.

Teme radionice su bile:

  • Pristup u Lantmäteriet-u
  • Zadaci i ciljevi
  • Najvažnija područja za uprave u kojima treba postići održivost (životna sredina, socijalna pitanja i ekonomija)
  • Zainteresovane strane
  • Mogućnosti za poboljšanja

Tokom radionice je urađena praktična vežba kojom su definisane najvažnije oblasti za održivost FGU i RUGIPP.

Ključne reči: zemljišna administracija  

Galerija fotografija