Latinica | English

 

 

Obuka za rad u Registru cijena nekretnina

CILAP | 31.5.2021.

Predstavljanje aplikacije članovima općinske komisije Tuzla

Dana 31. maja 2021. godine, od strane radne grupe u sklopu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Sarajevu (FGU) održana je online obuka za rad u Registru cijena nekretnina i predstavljena je aplikacija za novoizabranu općinsku komisiju koja vrši procjenu vrijednosti nekretnina na području Grada Tuzla.

Prisutni su upoznati sa Registrom cijena nekretnina, procesom prikupljanja podataka i popunjavanjem zapisnika o izvršenoj procjeni vrijednosti nekretnina. Također, predstavljena je aplikacija Registra cijena nekretnina i način unosa podataka.

Predstavljeni su podaci iz godišnjeg izvještaja za 2019 godinu, kao i stranica javnog uvida Registra cijena nekretnina.

Dati su primjeri iz drugih općina i razjašnjeni dijelovi opisa nekretnina u cilju ujednačavanja prakse prilikom unosa u RCN FBiH.

FGU i CILAP stoje na raspolaganju Gradu Tuzla za svu potrebnu podršku u realizaciji aktivnosti Registra cijena nekretnina, kao i svim drugim jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ključne reči: adresni registar  

Galerija fotografija