Latinica | English

 

 

Sastanak sa menadžmentom RUGIPP

CILAP | 6.10.2021.

Preduslovi za uspješan nastavak aktivnosti na procjeni vrijednosti nepokretnosti

U sklopu radionice pod nazivom: „Modeliranje je shvatanje koncepta“, koja se održava od 04-08.10.2021.godine u Banjaluci, održan je sastanak sa dijelom menadžmenta Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, tj. pomoćnicima direktora za Sektor za ekonomsko-finansijske poslove Draganom Stankovićem,  Sektor za informacione tehnologije Stankom Svitlicom i Sektor za normativne poslove, evropske integracije i međunarodne projekte Jasenkom Nedinićem.  

Dušan Mitrović, načelnik odjeljenja za masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti u Geodetskoj upravi Slovenije predstavio je sistem masovne procjene nepokretnosti u Republici Sloveniji, probleme sa kojima su se susretali u postupku uspostave sistema i dao korisne savete za nastavak aktivnosti. 

Dragan Stanković je rekao da je RUGIPP čvrsto opredeljen za uspostavljanje efikasnog sistema masovne procjene u Republici Srpskoj u čemu ima podršku Ministarstva finansija i Poreske uprave, istakavši da je pomoć CILAP projekta i angažovanih konsultanata koji prenose znanja i iskustva iz Švedske i Slovenije neprocjenjiva.

Direktorica CILAP projekta Andja Zimić istakla je značaj ovakvih sastanaka i pilot projekta i pohvalila napore i podršku članova radne grupe i menadžmenta RUGIPP. 

Ključne reči: zemljišna administracija  registar cijena nekretnina  masovna procjena nepokretnosti  

Galerija fotografija