Latinica | English

 

 

Obuka za rad u Registru cijena nekretnina

CILAP | 14.10.2021.

Predstavljanje aplikacije članovima općinske komisije Ključ

Dana 14. oktobra 2021. godine, od strane radne grupe u sklopu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) održana je online obuka za rad u Registru cijena nekretnina i predstavljena je aplikacija za novoizabranu općinsku komisiju koja vrši procjenu vrijednosti nekretnina na području općine Ključ.

Prisutni su upoznati sa Registrom cijena nekretnina, procesom prikupljanja podataka i popunjavanjem zapisnika o izvršenoj procjeni vrijednosti nekretnina. Također, predstavljena je aplikacija Registra cijena nekretnina i način unosa podataka.

Dati su primjeri iz drugih općina i razjašnjeni dijelovi opisa nekretnina u cilju ujednačavanja prakse prilikom unosa u RCN FBiH.

FGU i CILAP stoje na raspolaganju općini Ključ za svu potrebnu podršku u realizaciji aktivnosti Registra cijena nekretnina, kao i svim drugim jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  

Galerija fotografija