Latinica | English

 

 

Sastanak sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske

CILAP | 28.10.2021.

Unapređenje saradnje u procesu prijave prebivališta građana

U cilju sagledavanja dosadašnjih rezultata i unapređenja procedure za prijavu prebivališta građana, dana 28.10.2021.godine u Banjaluci, održan je sastanak predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) i CILAP projekta.

Implementacija nove procedure za prijavu prebivališta građana, koja značajno ubrzava i olakšava čitav postupak, trenutno se vrši u 15 opština u RS. Konstatovano je da su web servisi razvijeni za uvid u katastarske podatke i podatke centralnog adresnog registra omogućili da značajan broj građana obavi sve poslove vezane za prijavu prebivališta na jednom mjestu, u lokalnoj kancelariji MUP RS potpuno besplatno i brzo, bez odlaska u grad/opštinu i područnu jedinicu RUGIPP.

Ovom prilikom je dogovoreno da se izvrši dodatna analiza dosadašnjih iskustava te omogući uključenje dodatnih opština i izvrši unapređenje postojećih servisa. Razmatrane su mogućnosti za smanjenje broja građana prijavljenih na bb adrese i ubrzanje rada opština koje ne shvataju značaj adresnog registra. 

Ključne reči: adresni registar  

Galerija fotografija