Latinica | English

 

 

Sastanak projektnih partnera – mogućnosti za nastavak saradnje

CILAP | 17.11.2021.

Saglasnost o potrebi nastavka uspešne saradnje

Sastanak CILAP projektnih partnera održan je 16. novembra 2021. godine u Sarajevu uz prisustvo predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (FGU), Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIPP), Läntmateriet-a (švedska uprava za kartografiju, katastar i upis prava) i CILAP projekta.

Učesnici sastanka bili su Željko Obradović, direktor FGU, Bosiljka Predragović, direktorica RUGIPP, Mikael Lilje, šef odjeljenja za međunarodnu saradnju u Lantmäteriet-u, Andja Zimic, direktorica CILAP projekta, koordinator CILAP projekta Jasenko Nedinić, RUGIPP, Denis Tabučić, pomoćnik direktora FGU i Dejan Jeremić, nacionalni koordinator CILAP projekta.

Tokom sastanka dat je kratak pregled najvažnijih rezultata CILAP projekta kao i oblasti u kojima geodetske uprave u Bosni i Hercegovini (BH) vide potrebu za nastavkom podrške od strane Läntmateriet-a. Svi učesnici sastanka su se složili da je CILAP odličan primjer uspješne saradnje i izrazili želju za nastavkom zajedničkog rada na unapređenju zemljišne administracije u BH.

Sastanak je ujedno iskorišten i za pripremu usaglašenog nastupa projektnih partnera na predstojećem sastanku sa Švedskom Ambasadom. 

Ključne reči: projekat  cilap  

Galerija fotografija