Latinica | English

 

 

Ostvareni rezultati u 2021. i plan rada za 2022. godinu

CILAP | 23.11.2021.

Pojašnjenje izvršenih analiza i ostvareni rezultati u 2021. i plan rada za 2022. godinu

Od 23-26.11.2021 godine, održana je radionica na Jahorini u okviru komponente 3: Ostvareni rezultati u 2021. i plan rada za 2022. godinu.

Radionicu je vodio vođa komponente ispred Lantmäteriet-a Hans Söderblom. U okviru radionice radne grupe iz RUGIPP i FGU su predstavile rezultate obrade i analize podataka dobijenih u okviru pilot projekata masovne procjene vrijednosti nepokretnosti uključujući model za procjenu vrijednosti stanova.  

Tokom radionice radne grupe su dogovorile i usaglasile sa stručnjakom iz Lantmäteriet-a sljedeće korake i plan aktivnosti za 2022. godinu.

Tokom sastanka rukovodioci odgovarajućih komponenti iz RUGIPP i FGU su razmijenili iskustva, analizirati rezultate i usaglasili planove u okviru svojih komponenti.

Sastanak je omogućio potpunu informisanost i prepoznatljivost aktivnosti u okviru CILAP projekta svim neposrednim rukovodiocima, i biće finalni osnov za izradu obaveznih CILAP dokumenata (na kojima je rad već u toku):

  • Radnog i vremenskog plana za 2022. godinu,
  • Godišnjeg izvještaja o radu za 2021. godinu.
Ključne reči: registar cijena nekretnina  masovna procjena nepokretnosti  

Galerija fotografija