Latinica | English

 

 

Obuka za rad u Registru cijena nekretnina Dobretići

CILAP | 1.12.2021.

Predstavljanje aplikacije članovima općinske komisije Dobretići

Dana 01. decembra 2021. godine, od strane radne grupe u sklopu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) održana je online obuka za rad u Registru cijena nekretnina i predstavljena je aplikacija za općinsku komisiju koja vrši procjenu vrijednosti nekretnina na području Općine Dobretići.

Prisutni su upoznati sa Registrom cijena nekretnina, procesom prikupljanja podataka i popunjavanjem zapisnika o izvršenoj procjeni vrijednosti nekretnina. Također, predstavljena je aplikacija Registra cijena nekretnina i način unosa podataka.

Dati su primjeri iz drugih općina i razjašnjeni dijelovi opisa nekretnina u cilju ujednačavanja prakse prilikom unosa u RCN FBiH.

FGU i CILAP stoje na raspolaganju Općini Dobretići za svu potrebnu podršku u realizaciji aktivnosti Registra cijena nekretnina, kao i svim drugim jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  masovna procjena nepokretnosti  

Galerija fotografija