Latinica | English

 

 

Seminar - Presjek stanja i razumijevanje dinamike nadolazećih aktivnosti

CILAP | 23.12.2021.

Poboljšanje dobre komunikacije u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Jednodnevna radionica odnosno „team building“ predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, predstavnika Jedinice za provedbu projekta Svjetske banke, i CILAP projekta iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održan je u Sarajevu 22.12.2021.godine.

Tema sastanaka je bila presjek trenutnih aktivnosti FGU u okviru svog poslovanja i provedbe projekata. Direktorica CILAP projekta gđa Andja Zimić je pozdravila sve prisutne i ukratko predstavila rezultate projekta. Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove, gospodin Željko Obradović je predstavio aktualnosti u radu, trenutačne projekte kao i planirane aktivnosti za 2022. godinu.

Zajednički je konstatirano da su ovakvi sastanci izuzetno korisni i da mogu značajno doprijeti poboljšanju rezultata projekta kao i upoznavanju svih zaposlenih sa svim aktivnostima koje se provode u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Ključne reči: projekat  cilap  

Galerija fotografija