Latinica | English

 

 

Rad na zakonskoj regulativi u vezi Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj

CILAP | 11.3.2022.

Sastanak sa komisijom za rad na zakonskoj regulativi i zainteresovanim stranama

Sastanak predstavnika Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP), komisije RUGIPP za izmjene zakonske regulative, Ministarstva finansija Republike Srpske, Poreske uprave Republike Srpske, opštine Laktaši i CILAP projekta održan je 11.03.2022. godine u Banjaluci.

Tokom sastanka sve zainteresovane strane su upoznate sa radom na izmjenama zakonske regulative, a u cilju definisanja nadležnosti RUGIPP na poslovima Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj.

U sklopu sastanka izvršena je prezentacija aktivnosti i rezultata ostvarenih implementacijom pilot projekta Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti koji se uz podršku CILAP projekta izvodi u Gradu Banjaluka. Nakon prezentacije, profesor Račić je govorio o nalazima Studije o implementaciji sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj, koja je izrađena na osnovu rezultata pilot projekta i radionica održanih uz podršku CILAP projekta.

U narednom periodu biće izvršena promjena zakonske regulative koja će omogućiti da RUGIPP dobije nadležnost na poslovima masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, a samim tim i osnovu za apliciranje za novi projekat koji bi bio finansijski podržan od strane Svjetske banke. Novi švedski donatorski projekat za razvojnu saradnju sa Bosnom i Hercegovinom o kome se vode razgovori sa švedskom ambasadom u BH bi bio tehnička asistencija ovom projektu.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  masovna procjena nepokretnosti  

Galerija fotografija