Latinica | English

 

 

Početak rada na pripremi završnog seminara

CILAP | 13.4.2022.

Predstavljanje doprinosa CILAP projekta unapređenju zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini

U periodu od 12-13.04.2022. godine u Sarajevu je započeo rad na pripremi završnog seminara CILAP projekta. Cilj radionice je bio definisanje koncepta i utvrđivanje smjernica za predstavljanje doprinosa CILAP projekta unapređenju zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini u periodu 2013-2022.

Na radionici su učestvovali stručnjak za komunikacije iz Lantmäteriet-a Lennart Wastesson, direktorica projekta Andja Zimić i nacionalni koordinator projekta Dejan Jeremić. Tokom radionice je rađeno na sinopsisu i scenariju kraćeg promotivnog filma koji bi najbolje predstavio stanje na početku projekta, preduzete korake i najvažnije krajnje rezultate i koristi, prevashodno za građane Bosne i Hercegovine.

Očekuje se da će završni seminar planiran za 30. novembar 2022. godine u Mostaru okupiti više od 170 učesnika iz svih institucija koje su dale svoj doprinos uspjehu projekta.

Ključne reči: projekat  radionica  komunikaciona strategija  koordinacija projekata  

Galerija fotografija