Latinica | English

 

 

Predstavljeni rezultati CILAP projekta

CILAP | 13.6.2022.

Veliki doprinos CILAP projekta razvoju zemljišne administracije

Na Kupresu, u periodu od 10-12.06.2022. godine održana je redovna godišnja skupština geodetskog društva Herceg-Bosne na kome je šef odjeljenja za međunarodnu saradnju Lantmäteriet-a Mikael Lilje govorio o značaju nacionalne saradnje između svih zainteresovanih strana kao ključu za uspjeh u oblasti zemljišne administracije.

U okviru programa predstavljene su aktuelnosti u radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU), sa naglaskom na ostvarene rezultate u oblastima registra cijena nekretnina, masovne procjene, adresnog registra i geodetske infrastrukture koje su podržane kroz CILAP projekat.

Godišnjoj skupštini su prisustvovali predstavnici FGU na čelu sa direktorom Željkom Obradovićem i pomoćnicima direktora, predstavnici kantonalnih geodetskih uprava, Republike uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, opštinskih katastara i privatnih kompanija.

Ključne reči: cilap  projekat  zemljišna administracija  

Galerija fotografija