Latinica | English

 

 

Geodetska infrastruktura i tranzicija u nove referentne sisteme

CILAP | 17.6.2022.

Regionalna radionica u Sarajevu

U skladu sa usvojenim planom rada CILAP projekta u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (FGU) u Sarajevu, u periodu od 13-16.06.2022. godine održana je regionalna radionica ”Geodetska infrastruktura i tranzicija u nove referentne sisteme”. Radionicu su otvorili  direktor FGU Željko Obradović i direktorica CILAP projekta Andja Zimić.

Regionalna radionica je okupila stručnjake iz geodetske oblasti iz tri zemlje u regionu koje imaju podršku kroz švedske donatorske projekte, Sjeverne Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i stručnjake iz Slovenije i Švedske.

Tokom radionice sve geodetske uprave su predstavile trenutnu situaciju u razvoju geodetske infrastrukture u svojoj zemlji, kao i planove za buduće aktivnosti u tranziciji neophodnoj kako bi se započelo sa implementacijom i korišćenjem novih referentnih sistema i povezivanjem sa evropskim referentnim mrežama.

Sve geodetske uprave su izrazile veliko zadovoljstvo radionicom, jer su dobili mogucnost da se upoznaju sa svojim kolegama, vide stanje razvoja geodetske infrastrukture u regionu, Sloveniji i Švedskoj, upoznaju se sa problemima i razmjene iskustva.

Zaključeno je da je neophodno da se u ovoj oblasti uspostavi regionalna saradnja, te je postignut je dogovor da se pokrene inicijativa za regionalnu saradnju, izradi projektni zadatak, a projekat predstavi na Regionalnoj konferenciji u Sloveniji koja će se održati 21-22.09.2022. godine. Za finansiranje projekta bi se apliciralo kod švedske agencije za razvojnu saradnju, a sama realizacija bi se odvijala uz podršku Lantmäteriet-a.

Ključne reči: referentni sistem  

Galerija fotografija