Latinica | English

 

 

Radna posjeta i obuka u opštini Stanari

CILAP | 22.9.2022.

Podrška implementaciji Sporazuma o uspostavi sistema Adresnog registra

U cilju podrške radovima na uspostavi Adresnog registra, nacionalni koordinator CILAP projekta Dejan Jeremić i Dejan Rončević iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIPP) obavili su radnu posjetu u opštini Stanari dana 15.09.2022. godine.

Sastanku su prisustvovali načelnik odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Branko Vuković sa saradnicima, predstavnica policijske stanice Stanari i šefica područne jedinice RUGIPP u Stanarima.

Cilj posjete je bio davanje podrške opštini za bržu uspostavu AR, sagledavanje dosadašnjih aktivnosti i statusa AR, razmjena iskustava i obuka za rad u Aplikaciji za uspostavu, vođenje i održavanje adresnog registra i registra prostornih jedinica.

Dogovoreno je da opština Stanari odmah pristupi unosu prikupljenih terenskih podataka adresnog registra u aplikaciju nakon čega će policijska stanica Stanari započeti postupak elektronske prijave prebivališta u skladu sa procedurama i elektronskim servisima razvijenim u saradnji sa MUP-om Republike Srpske.

Opštini će u ovom procesu biti pružena kompletna stručna podrška od strane CILAP projekta i RUGIPP.  

Ključne reči:  

Galerija fotografija